05.11.2021

Atsushi Yamamoto

Thay mặt công ty, tôi đánh giá cao sự chuyên nghiệp, sáng tạo và nhiệt huyết của toàn thể đội ngũ SIB Việt Nam đã hoàn thành dự án. Chúng tôi thực sự hài lòng với những kết quả mà hai bên đã đạt được và mong muốn được hợp tác trong tương lai