Hệ Thống
XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Nước thải sinh hoạt – Nước thải y tế – Nước thải công nghiệp

Các công nghệ xử lý nước thải tiên tiến nhất hiện nay là:
1. Công nghệ xử lý nước thải MBBR
2. Công nghệ xử lý AAO (A20)
3. Công nghệ xử lý nước thải hóa lý kết hợp với sinh học
4. Công nghệ xử lý màng lọc sinh học MBR
5. Công nghệ xử lý nước thải SBR

Dự Án
Điện Mặt Trời
Nguồn năng lượng sạch đóng góp vào cân bằng năng lượng Quốc gia

Ưu điểm của điện năng lượng mặt trời:
1. Nguồn sạch
2. Nguồn tái tạo
3. Chi phí hiệu quả
4. Tiết kiệm thêm cho chủ sở hữu đất
5. Sử dụng công nghệ hiện đại
6. Tăng trưởng nhanh và tiềm năng lớn
7. Có thể được xây dựng trên các trang trại hiện có

 
Dự Án
Điện Gió
Nguồn năng lượng tái tạo, thân thiện môi trường

Ưu điểm của điện năng lượng gió:
1. Nguồn sạch
2. Nguồn tái tạo
3. Chi phí hiệu quả
4. Tiết kiệm thêm cho chủ sở hữu đất
5. Sử dụng công nghệ hiện đại
6. Tăng trưởng nhanh và tiềm năng lớn
7. Có thể được xây dựng trên các trang trại hiện có