Đầu Tư
Dự Án Điện Mặt Trời

Điện Mặt trời Lâm Đồng

Vị trí: Tỉnh Lâm Đồng

Công suất: 90 MW

Tình trạng: Đang hoạt động

Đầu Tư
Dự Án Điện Gió

Điện gió Trà Vinh 1 & 2

Vị trí: Tỉnh Trà Vinh

Công suất: 200 MW

Tình trạng: Đang xây dựng

Biểu giá FIT (US cent/KWh): US 9.8 cent/KWh

Kế hoạch: 2021

Điện gió Cà Mau 1,2 & 3

Vị trí: Tỉnh Cà Mau

Công suất: 300 MW

Tình trạng: Đang xây dựng

Biểu giá FIT (US cent/KWh): US 9.8 cent/KWh

Kế hoạch: Cà Mau 1: 2020, Cà Mau 2 & 3: 2021

Điện gió Sóc Trăng

Vị trí: Huyện Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

Công suất: 50 MW

Tình trạng: Đã duyệt kế hoạch  phát triển năng lượng 7

Biểu giá FIT (US cent/KWh): US 8.5 cent/KWh

Kế hoạch: 2021