05.11.2023

Chuyển đổi năng lượng, cơ hội và thách thức

Với mục tiêu hướng đến giảm phát thải ròng bằng 0 trong tương lai, Việt Nam được đánh giá đang có những cơ hội lớn đạt đến Net Zero. Tuy nhiên, thách thức và rủi ro vẫn hiện hữu ở nhiều mặt, đòi hỏi cần có quyết định kịp thời.