Các dự án năng lượng tái tạo phát lên lưới gần 761,7 triệu kWh.
Các dự án năng lượng tái tạo phát điện lên lưới gần 761,7 triệu kWh. Ảnh: Hải Anh

Cụ thể, luỹ kế đến ngày 3/11/2023, 21 nhà máy/phần nhà máy năng lượng tái tạo (NLTT) chuyển tiếp (tổng công suất 1.201,42MW) hoàn thành thủ tục COD (quy trình thử nghiệm sau khi hòa lưới và công nhận ngày vận hành thương mại) đã phát điện thương mại lên lưới với sản lượng điện (tính từ thời điểm COD) gần 761,7 triệu kWh.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đến ngày 3/11/2023, số lượng dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đã gửi hồ sơ cho Công ty Mua bán điện (EVNEPTC) để đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện vẫn là 81/85 dự án, với tổng công suất 4.597,86 MW.

Trong đó, 69 dự án với tổng công suất 3.927,41MW đề nghị giá tạm bằng 50% giá trần của khung giá theo Quyết định số 21/QĐ-BCT (ngày 07/01/2023) của Bộ Công thương.

EVN và chủ đầu tư đã hoàn thành đàm phán giá và ký tắt hợp đồng PPA với 63/69 dự án. Bộ Công thương đã phê duyệt giá tạm cho 62 dự án, tổng công suất 3.399,41MW.

24 dự án đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu công trình/một phần công trình, 30 dự án đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực toàn nhà máy/một phần nhà máy; 40 dự án đã có quyết định gia hạn chủ trương đầu tư.