HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Nước thải sinh hoạt - Nước thải y tế - Nước thải công nghiệp

Các công nghệ xử lý nước thải tiên tiến nhất hiện nay là:
1. Công nghệ xử lý nước thải MBBR
2. Công nghệ xử lý AAO (A20)
3. Công nghệ xử lý nước thải hóa lý kết hợp với sinh học
4. Công nghệ xử lý màng lọc sinh học MBR
5. Công nghệ xử lý nước thải SBR


ĐIỆN MẶT TRỜI

Nguồn năng lượng sạch đóng góp vào cân bằng năng lượng quốc gia

Ưu điểm của điện năng lượng mặt trời:
1. Sử dụng nguồn năng lượng tái tạo
2. Giảm hóa đơn tiền điện
3. Ứng dụng đa dạng, phù hợp cho quy mô doanh nghiệp, hộ gia đình, nông nghiệp...
4. Chi phí bảo trì thấp
5. Áp dụng công nghệ quản lý, vận hành tiến tiến, không tốn nhiều nhân công trong vận hành hệ thống


ĐIỆN GIÓ

Nguồn năng lượng tái tạo, thân thiện môi trường

Ưu điểm của điện năng lượng gió:
1. Nguồn sạch
2. Nguồn tái tạo
3. Chi phí hiệu quả
4. Tiết kiệm thêm cho chủ sở hữu đất
5. Sử dụng công nghệ hiện đại
6. Tăng trưởng nhanh và tiềm năng lớn
7. Có thể được xây dựng trên các trang trại hiện có