GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CAO

Công nghệ cao hay Kỹ thuật cao là công nghệ:
- Có hàm lượng cao về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
- Được tích hợp từ thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại
nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng, tính năng vượt trội, trị giá gia tăng cao và thân thiện với môi trường
- Đóng một vai trò rất quan trọng đối với việc hình thành ngành sản xuất, dịch vụ mới hoặc hiện đại hóa, công nghiệp hóa các ngành sản xuất, dịch vụ hiện có


QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU


1

Nghiên cứu

Bộ phận R&D chuyên nghiên cứu thử nghiệm các công nghệ mới

2

Thử nghiệm

Triển khai ở mức phòng thí nghiệm để đo lường tính khả thi và khả năng thương mại hóa

3

Ứng dụng thực tế

Triển khai công nghệ mới vào thực tế


PHÂN TÍCH THỐNG KÊ


Nghiên cứu


Thử nghiệm


Ứng dụng