2010

Thành lập

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ SIB Việt Nam thành lập

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ SIB Việt Nam được thành lập năm 2010 với sứ mệnh là người dẫn đầu trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình phát triển nhanh chóng.

2013

Xây dựng

Xây dựng Trụ sở và Nhà máy sản xuất nội thất

Mở rộng quy mô theo kế hoạch đặt ra. Năm 2013, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ SIB Việt Nam xây dựng khu nhà máy sản xuất nội thất, tổng diện tích 2.000 m2.

2016

Smart City

Đạt chứng nhận cung cấp giải pháp Smart City

Định hướng làm vạn vật thông minh (IOT), Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ SIB Việt Nam đã triển khai nguồn lực nghiên cứu và phát triển giải pháp Smart City thành công

2019

Đầu tư

Đầu tư phát triển đô thị

Với vai trò lãnh đạo, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ SIB Việt Nam nhận thức trách nhiệm và sức mệnh cho chính đồng bào quy hương của mình. SIB Việt Nam đã đầu tư và phát triển nhà ở xã hội